POSLOVNE KNJIGE OD 2014. VODIĆE POLJOPRIVREDNICI, AGENCIJE ZA MARKETING I ……

MB900442496Stupanjem na snagu izmena Zakona o porezu na dohodak građana, od nove godine više desetiina hiljada građana i više od 100.000 poljoprivrednih domaćinstava, biće u obavezi da vode poslovne knjige.

Među njima, nalaze se i računovodstvene i knjigovodstvene agencije, koje će osim za sebe, morati da vode poslovne knjige i za novopridošle obveznike. 

Osim poljoprivrednika i agencije za reklamiranje i istraživanje tržišta su u obavezi da od 1.januara 2014. godine, vode poslovne knjige.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana izvršene su izmene u članu 40. stav 2. i 4. i u članu 41. stav 1, koje glase:

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

1.  koji obavlja delatnost iz oblasti: računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova, poslova poreskog savetovanja, reklamiranja i istraživanja tržišta;   

2. koji obavlja delatnost iz oblasti trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finasijskog posredovanja i aktivnosti u vezi sa nekretninama;

3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;

4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti – veći od 6.000.000,00 dinara;

5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatnu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatnu vrednost.

Izuzetno preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalni prihod.

Nove odredbe Zakona primenjuju se od 1. januara 2014. godine.

Poreskim obveznicima koji ne ispunjavaju uslove za paušalno oporezivanje, nadležni poreski organ će doneti rešenje o obavezi vođenja poslovnih knjiga u 2014. godini, najkasnije do kraja decembra 2013. godine.

Gubljenjem statusa paušalca, preduzetnici i poljorivredna domaćinstva postaju obveznici vođenja knjigovodstva – prostog ili dvojnog, o čemu samostalno odlučuju. 

PRAVO NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE NE MOŽE SE PRIZNATI

 

PREDZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU

 

 

 

 

 

DELATNOSTI IZ SLEDEĆIH GRANA DELATNOSTI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.1

Trgovina motornim vozilima

 

 

 

 

 

45.3

Trgovina delovima i priborom za motorna vozila

 

 

 

45.4

Trgovina motociklima, delovima i priborom, održavanje i popravka motocikala

46.1

Trgovina na veliko za naknadu

 

 

 

 

 

46.2

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i životinjama

 

 

46.3

Trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom

 

 

 

46.4

Trgovina na veliko predmetima za domaćinstvo

 

 

 

46.5

Trgovina na veliko informaciono-komunikacionom opremom

 

 

46.6

Trgovina na veliko mašinama, opremom i priborom

 

 

 

46.7

Ostala specijalizovana trgovina na veliko

 

 

 

 

46.9

Nespecijalizovana trgovina na veliko

 

 

 

 

47.1

Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

 

 

47.2

Trgovina na malo hranom, pićima i duvanom u specijalizovanim prodavnicama

47.3

Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama

 

47.7

Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

 

47.8

Trgovina na malo na tezgama i pijacama

 

 

 

 

55.1

Hoteli i sličan smeštaj

 

 

 

 

 

55.2

Odmarališta i slični objekti za kraći boravak

 

 

 

55.3

Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice

 

55.9

Ostali smeštaj

 

 

 

 

 

56.1

Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

 

 

56.2

Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane

 

 

56.3

Usluge pripremanja i posluživanja pića

 

 

 

 

64.1

Monetarno posredovanja

 

 

 

 

 

65.1

Osiguranje

 

 

 

 

 

65.2

Reosiguranja

 

 

 

 

 

65.3

Penzijski fondovi

 

 

 

 

 

66.1

Pomoćne delatnosti u pružanju finasijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova

66.2

Pomoćne delatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima

 

 

68.1

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

 

 

 

 

68.2

Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljivanje nekretnina i upravljanje njima

 

68.3

Poslovanje nekretninama za naknadu

 

 

 

 

69.2

Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi poreskog savetovanja

73.1

Reklamiranje

 

 

 

 

 

73.2

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

Advertisements

LEK ZA NEZAPOSLENOST

Sakupljanje i prerada lekovitog bilja u Srbiji, posao budućnosti

zaglavlje-1.jpgLEK ZA NEZAPOSLENOST

Sakupljanjem i preradom lekovitog bilja se u Srbiji bavi otprilike 5.000 ljudi. Međutim, postoji procena da bi još šest puta toliko ljudi moglo da zaradi platu od ove vrste posla. Najveća šansa za zapošljavanje u ovoj grani poljoprivrede je na jugu Srbije, gde ima najviše sakupljača, ali i na vojvođanskim njivama, na kojima poljoprivrednici uveliko seju peršun, nanu, kamilicu, matičnjak, bosiljak…

Prošle godine je iz Srbije izveženo lekovito i začinsko bilje u ukupnoj vrednosti od otprilike 15,2 miliona dolara. Za prvih devet meseci ove godine Srbija je izvezla skoro 4.000 tona suvog bilja čija je vrednost bila oko osam miliona dolara. Agroekonomisti barataju kalkulacijama da je uzgoj lekovitog bilja tri puta isplativiji od povrtarstva, a čak sedam puta od ratarstva!

Treba reći da postoji i određena procedura po kojoj Ministarstvo za zaštitu životne sredine raspisuje konkurs na koji se sakupljači lekovitog I začinskog bilja javljaju. Ministarstvo posle toga odlučuje kome će izdati dozvolu. Takođe, postoje i određene kvote koliko se koje biljke može ubrati, a ceo postupak kontroliše i Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Sakupljači moraju unapred da plate i određenu taksu od 10 odsto. Ova obaveza po mišljenju Unije poslodavaca Srbije nije baš mnogo logična, zato što se u postojećim uslovima samo 15 odsto od ukupne količine lekovitog bilja u Srbiji ubere sa livada, a taksa predstavlja nepotrebno opterećenje za osobe koje pokušavaju da se bave ovim poslom. Poslodavci procenjuju da bi taksa imala nekog smisla tek kada bi se u zemlji „skidalo” 60 odsto ukupnih površina pod lekovitim biljem. Dakle, prvo treba postići neki kapacitete pa tek onda postavljati ograničenja za branje. Kada bi se država pozabavila ovim i kada bi olakšala proceduru, u budućnosti bi se u ovoj grani moglo zaposliti oko 30.000 ljudi.

Proizvođači lekovitog bilja u Srbiji koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava imaju već godinama pravo na državne subvencije. U ovom trenutku mogu da računaju na 6.000 dinara po hektaru obradivog zemljišta, kao i mogućnost da po regresiranoj ceni nabave 120 litara dizel – goriva po hektaru.

Statistika navodi da najveće učešće u strukturi izvoza ima grupa začinskog i aromatičnog bilja, a najveći pojedinačni izvozni proizvod je začinska paprika, suva, drobljena ili mlevena u iznosu od 3,3 miliona dolara.Srbija najviše izvozi u Nemačku, Mađarsku, Italiju i Sloveniju, a od zemalja CEFTA u BiH i Crnu Goru.

IZVOZ ROBE I USLUGA SASTAVLJANJE DOKUMENTACIJE O POREKLU ROBE

 Zbog izuzetno velikog interesovanja seminar 

ponovo se održava 03. decembar 2013. godine od  10,00 do 16,00 sati  

 “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, ul. Đorđa Nešića 2

 Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju.  Imajući u vidu činjenicu da je naša država potpisala brojne međunarodne ugovore o slobodnoj trgovini, ukidanju carina ili uvođenje carinskih olakšica, priprema poslovne dokumentacije je veoma zahtevan posao. Pored detaljnog poznavanja zakonske regulative, podrazumeva se i poznavanje odgovarajućih obrazaca i instrukcija o načinima popunjavanja, primene, distribucije i svih veoma bitnih detalja, koji će omogućiti pravilan tok i uspešan završetak ugovorenog izvoznog posla.   Zemanta Related Posts Thumbnail

Polaznici treninga dobiće detaljna uputstva i instrukcije kada se radi o pripremi dokumentacije za izvoz robe uz korišćenje preferencijalnih carinskih stopa, odnosno utvrđivanje porekla robe.

Teme:

     – Značaj potpisanih međunarodnih ugovora o slobodnoj trgovini;

     – Dijagonalna kumulacija porekla robe;    

     – Dugoročna i kratkoročna potvrda o poreklu robe radi korišćenja preferencijalnih carinskih stopa;

     – Potrebna dokumentacija od dobavljača u cilju korišćenja preferencijalnih carinskih stopa

     – Uslovi za otvaranje EUR ili CT-2 obrasca;

    – Primer: pripremanje kompletne dokumentacije za izvoz robe prema potpisanim ugovorima u zemlje:  EU, CEFT-e, EFT-e, BRK; SAP i PEM Konvencije,

– Izvoz – uvoz usluga;

Reeksport – roba kupljena u inostranstvu i prodata u inostranstvu, bez ulaska u zemlju;

– Reeksport – kupovina robe u inostranstvu – privremeni uvoz i izvoz u inostransto;- Prodaja robe stranom licu – izvoz bez prelaska carinske linije;

Pitanja i odgovori

 Zemanta Related Posts Thumbnail

Trening je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave izvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.  

Interaktivni trening seminar  je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.  Polaznici imaju mogućnost da postave  pitanja.

Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o, Beograd, koja aktivno primenjuje spoljotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Autor je bloga: www.biljantrifunovicifa.com i predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. 

Treninge iz oblasti spoljne trgovine redovno održava u sardnji sa PK Beograda i RPK Novog Sada.

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u  samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine 

Svaki polaznik dobija pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada.

 PROGRAM 03.12.2013                          PRIJAVNI LIST 03.12.2013.

INFORMACIJE:
Dejan Trifunović:  011/ 208-54-10   208-54-11,
office@ifa.co.rs

Cena jednodnevnog treninga je 15.000 dinara + 3000 PDV = 18.000 dinara

 DSCI0542

UTISCI I MIŠLJENJA UČESNIKA TRENINGA :

Želim da Vam naglasim da ste ostavili poseban utisak jer imate spontanost koja mnogima nedostaje, a to Vas čini moćnijom jer pored čvrstog karaktera imate kvalitetan pristup učesnicima. Opšti utisak  jučerašnjeg dana je odličan, Privredna komora je dobar domaćim, a Vi kao predavač imate neprocenjivo znanje i vasim izlaganjem održavate pažnju učesnika tako da nijednog momenta ne odlutaju misli van teme. Mi smo firma koja dosta polaže na stalno učenje i edukaciju zaposlenih, par puta godišnje održavamo motivacione treninge gde stičemo nova znanja i družimo se.

Zahvaljujem se, nadam se i budućoj saradnji.

 Danijela Rašković
menadžer prodaje i nabavke
Agrogrnja d.o.o

Poštovana gospođo Biljana,

Ja sam nedavno počeo da radim i ipak pored diplome koje je kako Vi kažete: ”samo ulaznica u poslovni svet” predamnom je još mnogo učenja a nadam se da ću uspešno sve to savladati.

Još jednom, hvala puno na svemu.

Marko Princip
Agrol DOO
Export – Import

POREZ NA DIVIDENDU I DOBIT POVEĆAN ZA 50%

MACA I LAV SLIKAVeliki paket ekonomskih zakona, kao što se i očekivalo doneo je privrednicima niz novina i izmena u poslovanju, a pre svega popunjavanje  budžetskog deficita raspoređen je kako na privredu tako i na građane.

PDV je sve prisutan, tako da  već svi  odavno primenjujemo i plaćamo  povećane poreske stope. Ali, da je to jedino povećanje, bilo bi lako ispratiti i primeniti.

 

– Stopa poreza na  dohodak građana povećana je sa 10% na 15%. Jedan od najzastupjenijih prihoda je dividenda. Donošenjem Zakona o Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, između ostalog povećana je stopa poreza na dividendu sa 10% na 15%. Ova nova stopa primenjuje se od  06.10.2012. godine.

Dividenda je ostvarena dobit privrednog društva, odnosno prihod po osnovu vlasništva nad kapitalom privrednog društva. Dividenda nastaje kada se na osnovu odluke skupštine privrednog društva (ili drugog organa društva koji vrši funkciju skupštine), deo ostvarene dobiti raspodeli vlasnicima akcija, odnosno udela.

Obaveza na plaćanje poreza na prihod od kapitala  /dividende/ nastaje danom isplate, a ne danom kada je doneta odluka o isiplati dividende. Znači, bez obzira kada ste doneli odluku o podizanju dividende za 2011., 2010., ili 2009. godinu, porez plaćate po stopi koja važi na dan isplate.

Olakšavajuća okolnost je što dividenda ne ulazi u osnovicu za obračun i plaćanje poreza na ukupan prihod građana, kako je prvobitno bilo nagoveštavano. Da je kojim slučajem i ta izmena ugrađena u Novi zakon, prihod od kapitala bio bi po tri osnova oporezovan, pa nam ostaje da se tešimo…..

Porez na dobit pravnih lica je drugi porez i plaća ga firma na kraju poreskog obračunskog perioda  i u tekućoj godini plaća se akontacija za tu godinu.  Pred Novu Godinu usvojen je i  Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Stopa poreza na dobit od dosadašnjih 10% povećava se na 15%.  Akontacija za 2013. godinu utvrđivaće se na osnovu poreske prijave za 2012. godinu  godinu plaćaće se po stopi od 15%.

Stopa poreza na dobit za 2012. godinu  ostaje 10%.

O ovim i  tumačenju drugih propisa kao i njihova primena možete detaljnije pročitati na blogu: www.biljanatrifunovicifa.com

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KNJIGOVOĐE

Poštovene kolege knjigovođe,   većina vas i dalje se razmišlja, da li da se prijavi za polaganje ispita za sticanje licence za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.  Slažem se sa vama,  još jedna obaveza,  više  troškova ….. i još ne znate nikog iz vašeg okruženja ko je izašao na ispit i položio. Muči vas, da li da samostalno spremate ispit ili da idete na pripreme za polaganje ispita. Brine vas i činjenica da su kazne za knjigovodstvene agencije koje nemaju u svom kolektivu ovlašćeno lice i zamenika od 500.000,00 dinara do 3.000.000,00 dinara. Pa ko će plaćati toliku kaznu, bolje zatvoriti firmu.

Razmišljate, hteli bi da polažete ispit, Zakon nalaže, a za  knjigovođe važi pravilo da moraju da primenjuju propise i to sve vreme u svom poslu i čine.

Izbegavanje obaveze i strah od eventualne kazne, mnogo više opterećuje nego da sednete desetak večeri posle posla i da spremite ispit.

Ako se pitate da li je teško, ne mogu vam reći ne, lako je. Ima dosta podataka koje treba naučiti,  zapamtiti dosta suvoparnog nabrajanja. Ali ako smo gospodin Dejan Trifunović i ja, seli u vreme junskog ispitog roka /kao studenti/ spremili se i položili, vi će te to učiniti još brže i lakše.

Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma prvi put je organizovala polaganje ispita za računovođe  28. 06. 2012. godine u  Beogradu.

Za sada u Srbiji je  samo 109 osoba položilo ispit.

 

Za septembar i oktobar 2012  Uprava je zakazala tri  nova ispitna roka, i to:

04. 09. 2012.  u Pančevu, 26. 09. 2012. u Zrenjaninu i 18. 10. 2012. u Somboru.

Gospodin Dejan Trifunović  je na osnovu materijala koji smo mi koristili za ispit i na osnovu iskustva koje smo stekli u toku priprema ali i u radu, za sve pretplatnike bloga: www.biljanatrifunovicifa.com  pripremio je kompletan materijal za polaganje ispita za sticanje licence.

Materijal za polaganje ispita sadrži:

–         odgovori na  41 ispitno pitanje;

–         urađena je tipologija pranja novca;

–         dva kompletna pimera.

 

Na blogu u kategoriji Zakona podkategorija Računovodstvo postavljeni su:

–         Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

–         Nacionalna  strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

–         Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

–         Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

USLOVI ZA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA + REŠENJE

U ovim toplim danima, svima nama je najveća želja da se umesto na poslu nađemo na  morskoj plaži, pod suncobranom, sa hladnim pićem. Ako ne na moru, divno je i na obalama naših reka, jezera i bazena.

Zakonski minimum za pun  godišnji odmor je  20 radnih dana, u dane godišnjeg odmora ne računa se subota i nedelja, kao ni dani državnog praznika, ovo je regulisano Zakonom.

Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti

U daljem tekstu, pišem o godišnjem odmoru u 2012. godini, pravnom osnovu korišćenja i primer rešenja o korišćenju godišnjeg odmora……

Kompletan tekst sa primerom Rešenja o korišćenju godišnjeg odmora, možete pročitati i preuzeti rešenje na novom

blogu, koji se koristi uz pretplatu: www.biljanatrifunovicifa.com

 

UGOVOR O DELU

Ugovor o delu zaključuje se za poslove koji su van delatnosti poslodavca. Ugovor se može zaključiti sa: zaposlenim, nezaposlenim licem , penzionerom, slobodnim umetnikom i fizičkim licem koje je obveznik PDV. U zavisnosti od statusa lica sa kojim zaključujete ugovor o delu, poslodavac ima obavezu da pored ugora koji je standardan za sve, da izvrši različite obračune poreza i doprinosa koji se po visini značajno razlikuju,  a takođe da popuni i nadležnim organima dostavi različite obrasce.

Ceo tekst sa primerom Ugovora, obračuna poreza i doprinosa, popunjeni obrasci i sve ostalo možete  videti na blogu: www.biljanatrifunovicifa.com